ระบบการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าหลัก ChemSafe หน้าหลัก ChemSafe
ChemTrack ChemTrack
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรม
การบำบัดของเสียเบื้องต้น
การจำแนกของเสีย
สมัครใช้งาน
การอบรม
รายการทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูล
บทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หลอดฟลูออเรสเซนส์

           หลอดฟลูออเรสเซนส์หรือที่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่าหลอดนีออน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและพบเห็นกันได้บ่อยที่สุดในทุกครัวเรือน

   
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

           การทำงานของหลอดฟลูออเรสเซนส์เกิดจากการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสตาร์ทเตอร์ไปสู่ขั้วหลอด เมื่อขั้วหลอดได้รับกระแสไฟฟ้าแล้วจะทำให้เกิดอิเล็คตรอนอิสระเคลื่อนที่ออกจากขั้วหลอดไปกระทบกับไอปรอทที่บรรจุอยู่ภายใน เมื่อเกิดการชนกันระหว่างอิเล็คตรอนและอนุภาคปรอทเหล่านี้จะทำให้อนุภาคปรอทได้รับพลังงานสูงขึ้น แต่เพื่อเป็นการรักษาสมดุลพลังงานอนุภาคของปรอท อนุภาคเหล่านั้นจะคายพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของแสงยูวีออกและไปกระทบกับผงฟลูออเรสเซนส์ที่เคลือบอยู่ที่พื้นผิวภายในของหลอดแก้วทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมาได้

                      
          หลอดไฟเหล่านี้เมื่อหมดสภาพการใช้แล้วก็จะถูกจัดให้เป็นของเสียอันตรายอย่างหนึ่ง เนื่องจากไอปรอทที่บรรจุอยู่ภายในจะสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจเรื่องการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนส์เพื่อรวบรวมให้บริษัทผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนส์ดังกล่าวนำกลับไปรีไซเคิลเป็นหลอดไฟใหม่ต่อไป อย่างไรก็ตามการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนส์ยังจำกัดอยู่ที่การรีไซเคิลหลอดขนาด 40 วัตต์ (หลอดยาว) เท่านั้น หลอดฟลูออเรสเซนส์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็น หลอด 18 วัตต์ (หลอดสั้น) หลอดตะเกียบ หรือหลอดวงแหวน ยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถนำหลอดเหล่านี้มารีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

ผู้ประพันธ์
ดร.สนธยา กริชนวรักษ์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่: กรกฎาคม 2552

 
เข้าสู่การใช้โปรแกรม
เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
© 2014 ระบบการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.