ระบบการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าหลัก ChemSafe หน้าหลัก ChemSafe
ChemTrack ChemTrack
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรม
การบำบัดของเสียเบื้องต้น
การจำแนกของเสีย
สมัครใช้งาน
การอบรม
รายการทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูล
บทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม WasteTrack

            โปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack ทำงานบนระบบเครือข่าย เพื่อทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงของห้องปฏิบัติการทุกห้อง  โดยผู้ใช้สามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลของเสียอันตรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และนำไปสู่การจัดส่งเพื่อนำไปบำบัดต่อไปรวมถึงเพื่อให้หน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการจัดเก็บของเสียอันตราย ของห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

   

   
   
  
   
 
กำหนดเก็บของเสียฯเดือนเมษายน2557

กำหนดการเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2557 นี้  วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  ส่วนวันที่สองตรงกับวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  จึงขอให้แต่ละห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลของเสียอันตรายมาภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน  2557  โดยหน่วยงานพิเศษฯจะแจ้ง วัน เวลา และส่งรหัสติดข้างภาชนะไปภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน  2557 หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้อง อาทิเช่น ส่งข้อมูลไม่ทัน รบกวนติดต่อวิศวกรโครงการด้วย ขอบคุณครับ

ธีรพัฒน์ โทร.081-922-0245

วิศวกรโครงการ

 
กำหนดเก็บของเสียฯเดือนมีนาคม2557

กำหนดการเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2557 นี้  วันแรกตรงกับวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557  ส่วนวันที่สองตรงกับวันอังคารที่ 25 มีนาคม  2557  จึงขอให้แต่ละห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลของเสียอันตรายมาภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม  2557  โดยหน่วยงานพิเศษฯจะแจ้ง วัน เวลา และส่งรหัสติดข้างภาชนะไปภายในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้อง อาทิเช่น ส่งข้อมูลไม่ทัน รบกวนติดต่อวิศวกรโครงการด้วย ขอบคุณครับ

ธีรพัฒน์ โทร.081-922-0245

วิศวกรโครงการ

 
กำหนดเก็บของเสียฯเดือนกุมภาพันธ์2557

กำหนดการเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้  วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ส่วนวันที่สองตรงกับวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2557  จึงขอให้แต่ละห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลของเสียอันตรายมาภายในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2557  โดยหน่วยงานพิเศษฯจะแจ้ง วัน เวลา และส่งรหัสติดข้างภาชนะไปภายในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้อง อาทิเช่น ส่งข้อมูลไม่ทัน รบกวนติดต่อวิศวกรโครงการด้วย ขอบคุณครับ

ธีรพัฒน์ โทร.081-922-0245

วิศวกรโครงการ

 
กำหนดเก็บของเสียฯเดือนมกราคม2557

สวัสดีปีใหม่ครับ กำหนดการเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2557 นี้  วันแรกตรงกับวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557  ส่วนวันที่สองตรงกับวันอังคารที่ 28 มกราคม  2557  จึงขอให้แต่ละห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลของเสียอันตรายมาภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม  2557  โดยหน่วยงานพิเศษฯจะแจ้ง วัน เวลา และส่งรหัสติดข้างภาชนะไปภายในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้อง อาทิเช่น ส่งข้อมูลไม่ทัน รบกวนติดต่อวิศวกรโครงการ หรือหากมีสถานการณ์ชุมนุมจนทำให้มหาวิทยาลัยปิดทำการ จะได้เลื่อนวันเก็บของเสียอีกครั้ง รบกวนสมาชิคกรุณาติดตามข่าวสารจาก website ของ WasteTrack เป็นระยะๆ ครับ ในโอกาสนี้ทางหน่วยงานพิเศษขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกโครงการฯทุกท่าน ขอให้ปีใหม่ 2557 ที่จะถึงนี้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุข ขอบคุณครับ

ธีรพัฒน์ โทร.081-922-0245

วิศวกรโครงการ

 
เปลี่ยนแปลงวันเก็บของเสียฯเดือนธั

           จากที่ได้ประกาศกำหนดการเก็บของเสียไปในวันพฤหัสบดีที่ 26 และศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าทางบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดของเสียที่ทางจุฬาฯ ใช้บริการอยู่ เกิดไม่สามารถเข้ามาเก็บของเสียอันตรายในวันดังกล่าวได้ จึงขอความกรุณาเลื่อนเก็บของเสียฯเร็วขึ้น เป็น วันจันทร์ที่ 23 และอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ตามที่ได้ตอบกลับไปใน website WasteTrack เมนู Appointment หากหน่วยงานใดไม่สะดวกจะส่งของเสียในวันเวลาดังกล่าว รบกวนแจ้งกลับด่วน!!! ที่คุณธีรพัฒน์ โทร. 081-922-0245 , 02-218-6888 หรือทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  

             จึงเรียนมาเพื่อขออภัยมา ณ ที่นี้

                     ธีรพัฒน์ คล้ายมุข

                       วิศวกรโครงการ 

 
กำหนดเก็บของเสียฯเดือนธันวาคม2556

กำหนดการเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2556 นี้  วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556  ส่วนวันที่สองตรงกับวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม  2556  จึงขอให้แต่ละห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลของเสียอันตรายมาภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  2556  โดยหน่วยงานพิเศษฯจะแจ้ง วัน เวลา และส่งรหัสติดข้างภาชนะไปภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้อง อาทิเช่น ส่งข้อมูลไม่ทัน รบกวนติดต่อวิศวกรโครงการ ในโอกาสนี้ทางหน่วยงานพิเศษขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากับสมาชิกโครงการฯทุกท่าน ขอให้ปีใหม่ 2557 ที่จะถึงนี้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุข ขอบคุณครับ

ธีรพัฒน์ โทร.081-922-0245

วิศวกรโครงการ

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 8 จาก 96
เข้าสู่การใช้โปรแกรม
เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
© 2014 ระบบการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.