ระบบการจัดการความปลอดภัยสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการหลัก
หมวด: การจัดเก็บสารเคมี

        การจัดเก็บสารเคมีเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพราะสารเคมีเหล่านี้ต้องอยู่กับเราไปจนกว่าจะใช้หมด หรือถูกกำจัดออกไป ซึ่งอาจกินเวลานาน เราจึงควรหาวิธีเก็บสารเคมีที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี

        วิธีการจัดเก็บสารเคมีที่มีการเผยแพร่และปฏิบัติกันโดยทั่วไป มักใช้วิธีการจัดเก็บโดยแบ่งประเภทของสารเคมีและจัดเก็บสารเคมีแต่ละประเภทแยกจากกัน โดยมีหลักการแยกประเภทสารเคมีและกำหนดหรือระบุข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมีไว้หลากหลายแบบ ผู้อ่านควรศึกษาวิธีการแยกประเภทและวิธีการจัดเก็บสารเคมีในรูปแบบต่างๆ และนำเอาวิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน/ สถานที่/ ลักษณะการใช้งานสารเคมีของผู้อ่านเอง

        คำถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมี ได้แก่

คำถามที่ 1. สัญลักษณ์แสดงความอันตรายของสารเคมีมีลักษณะอย่างไร

คำถามที่ 2. มีข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารเคมีในอุตสาหกรรมหรือไม่

คำถามที่ 3. การจัดเก็บสารเคมีตามลักษณะอันตรายของ UN มีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำถามที่ 4. เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างไรให้ปลอดภัย

คำถามที่ 5. ควรจัดห้องปฏิบัติการอย่างไรให้เหมาะสม

คำถามที่ 6. ลักษณะที่ดีของอาคารหรือโกดังเก็บสารเคมีเป็นอย่างไร

คำถามที่ 7. สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ คืออะไร

คำถามที่ 8. การจัดเก็บสารเคมีตามประเภททำได้อย่างไร

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์
รายการสารอันตราย

   สารที่ก่อให้เกิดอันตราย ตามที่ระบุในภาคผนวกของ
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย

ได้แก่
   -  รายการสารก่อมะเร็ง 
   -  สารก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบสืบพันธุ์
   -  สารเป็นพิษอย่างร้ายแรง
   -  สารที่อยู่ในกลุ่มสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพเป็นพิเศษ 
  -   สารก่อเปอร์ออกไซด์
  -   สารที่ผสมกันไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
© 2014 ระบบการจัดการความปลอดภัยสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 ห้อง 608 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2218-3962 fax : 0-2219-2251 email : chemtrack@chula.ac.th  


 เริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552