ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรม
สมัครใช้งาน
อบรม
คำถามพบบ่อย
การแลกเปลี่ยนสาร
รายการทั่วไป
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนรายการสารเคมี
บริการข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Ethyl alcohol (เอทิลแอลกอฮอล์)

คำนำ
      เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือเอทานอล (Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด แอลกอฮอล์ชนิดนี้กินได้  นำมาใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นตัวทำละลายสี แลคเกอร์ และยา ใช้เช็ดทำความสะอาดแผล ใช้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า ไวน์ และเบียร์ ใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ตกตะกอนกรดนิวคลีอิกในงานอณูชีววิทยา (Molecular Biology) เป็นต้น ส่วนแอลกอฮอล์อีกประเภทหนึ่งคือ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี แอลกอฮอล์ชนิดนี้เป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่สามารถกินได้
     คุณลักษณะของเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้  ไวไฟสูง สามารถละลายน้ำได้

ข้อมูลสาร
     ชื่อ : Ethyl alcohol
     สูตร : C2H5OH

รูปโครงสร้าง Ethyl alcoho

ข้อมูลความปลอดภัย
      การหายใจเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไอ เซื่องซึม และเกิดโรคน้ำท่วมปอด  การสัมผัสถูกผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคือง แสบไหม้ ผื่นแดง สารนี้ดูดซึมผ่านผิวหนัง การกลืนหรือกินเข้าไป ทำให้เกิดการระคายเคือง ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ และมีอาการเซื่อง การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตา

การกำจัด
     เนื่องจากเป็นสารที่สามารถละลายน้ำได้หากมีความเข้มข้นไม่สูงคือมีเอทานอลละลายอยู่ไม่เกิน 100 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (ต่อ 1 วัน) สามารถทิ้งลงท่อน้ำได้ (University of California, Berkeley) แต่หากมีความเข้มข้นสูงกว่านี้ควรส่งให้หน่วยงานพิเศษสำหรับการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำไปกำจัด โดยระบุเป็นของเสียประเภทที่ 10 Oxygenated (X: Oxygenated)

คำสำคัญ :  Ethyl alcohol, Ethanol, เอทิลแอลกอฮอล์
ผู้ประพันธ์ : ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน : สำนักงานโครงการแผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมี
                 และของเสียอันตราย
วันที่ :  มกราคม 2552
ที่มา : 1) ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
         2) กรมควบคุมมลพิษ
         3) Wikipedia, the free encyclopedia
         4) University of California, Berkeley. 2008.
                 Guidelines for Drain Disposal of Chemicals

 

 
เข้าสู่การใช้โปรแกรม
เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
อัพเดตล่าสุด
© 2014 ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.