ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรม
สมัครใช้งาน
อบรม
คำถามพบบ่อย
การแลกเปลี่ยนสาร
รายการทั่วไป
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนรายการสารเคมี
บริการข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้สารเคมีในการเรียน การสอน และการวิจัย จัดทำการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดเก็บ และการใช้สารเคมี โดยมีระบบการจัดการกลางสนับสนุนและติดตามดูแลการบริหารจัดการสารเคมี

        ในการดำเนินงานได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack 2007 ซึ่งเป็นระบบ web-based เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวสารเคมีภายในมหาวิทยาลัย อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยระยะแรกได้ทดลองใช้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำมาปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องและอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อเดือนมกราคม 2550 จึงเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้งานได้

 

 
โปรแกรม ChemTrack

       

           โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack คือโปรแกรมจัดการข้อมูลของสารเคมีทั้งชนิด ปริมาณที่นำเข้าและปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี โดยมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ใบแนะนำโปรแกรมChemTrack2009

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและคำแนะนำ

 คลิกเพื่อดูขั้นตอนการสมัคร

คลิกเพื่อทดลองใช้โปรแกรม

เปิดใช้งานระบบโปรแกรม ChemTrack และ WasteTrack (31 ต.ค.55) 

        ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้ปิดปรับปรุงโปรแกรม ChemTrack/WasteTrack
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 55 ที่ผ่านมาขณะนี้ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้แล้ว

------------- ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย -------------------------------------


การอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack และ WasteTrack 
เดือนสิงหาคม 55
(14 ส.ค.55) 

        การอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack 2009 และ
โปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack 2009
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ 

   เนื่องจากจำนวนผู้ร่วมอบรมน้อยกว่าที่ทางศูนย์ฯคาดไว้ ทางศูนย์ฯมีความ
จำเป็นต้องยกเลิกรอบอบรมในวันพุธที่ 8 ส.ค. 55 นี้ ผู้ที่สมัครอบรมในรอบนี้
สามารถเลือกเข้าอบรมในรอบถัดไป


        วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.   
   
                              
Download รายชื่อ           

        วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.          
        
                                  Download ใบสมัคร 

 
บทความและเอกสารล่าสุด

         ผู้ที่อยู่ในแวดวงการใช้และการจัดการสารเคมี สามารถติดตามอ่านสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสารเคมีได้จาก บทความและเอกสารสำคัญบทความและเอกสารล่าสุดที่น่าสนใจ ได้แก่

          - การตรวจห้องปฏิบัติการในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา 

         - Six for Safe...
         - เรื่องน่ารู้ "ขวดสีชา" กับ "สารเคมี"      
         - วิธีเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย  
         - 10 อันดับสารเคมีที่พบมากในจุฬาฯ 
         - การจัดการสารเคมีเบื้องต้น

     

 
เข้าสู่การใช้โปรแกรม
เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
อัพเดตล่าสุด
© 2014 ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.