13 ตุลาคม 16                          11 มกราคม 17                             7 กุมภาพันธ์ 18                                         9 มกราคม 19

09 พฤศจิกายน 16                     25 มกราคม 17                             28 กุมภาพันธ์ 18                                      23 มกราคม 19

23 พฤศจิกายน 16                     08 กุมภาพันธ์ 17                            14 มีนาคม 18                                         5 มีนาคม 19

07 ธันวาคม 16                      15 กุมภาพันธ์ 17                             11 เมษายน 18

08 มีนาคม 17                                25 เมษายน 18

16 มีนาคม 17                                 30 พฤษภาคม 18

22 มีนาคม 17                                13 มิถุนายน 18

02 พฤษภาคม 17                         20 มิถุนายน 18

17 พฤษภาคม 17                         11 กรกฎาคม 18

31 พฤษภาคม 17                         25 กรกฎาคม 18

14 มิถุนายน 17                            8 สิงหาคม 18

28 มิถุนายน 17                           29 สิงหาคม 18

11 กรกฎาคม 17                          5 กันยายน 18

19 กรกฎาคม 17                       6 พฤศจิกายน 18                   

16 สิงหาคม 17                       20 พฤศจิกายน 18                       

30 สิงหาคม 17

20 กันยายน 17

21 กันยายน 17

1 พฤศจิกายน 17

29 พฤศจิกายน 17

13 ธันวาคม 17

26 ธันวาคม 17 (เช้า)

27 ธันวาคม 17