สมัครใช้งาน
ChemTrack & WasteTrack 2016
ขอรับการตรวจห้องปฏิบัติการ
สมัครขอรับการตรวจห้องปฏิบัติการ
ChemTrack & WasteTrack 2016
เข้าใช้งานโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016
ข่าวสารต่างๆ

ข่าว เกร็ดความรู้ สาระ

‘สารเคมีเพื่อการเกษตร’ อันตรายแน่..หรือแค่ใช้ไม่เป็น?

‘สารเคมีเพื่อการเกษตร’ อันตรายแน่..หรือแค่ใช้ไม่เป็น?

“กระดูกสันหลังของชาติ” เป็นนิยามของอาชีพ “เกษตรกร” โดยเฉพาะกับผืนแผ่นดินไทยที่ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก คนไทยจึงผูกพันกับการเกษตรมาก...

Read more
อบรม “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 6”

อบรม “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 6”

ภาพบรรยากาศการอบรม “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 6” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ...

Read more
Pet Care ดูแลสัตว์เลี้ยง เรื่องของตู้ปลา ตอนที่ 1: ชนิดของยาและสารเคมีในการเลี้ยงปลาสวยงาม

Pet Care ดูแลสัตว์เลี้ยง เรื่องของตู้ปลา ตอนที่ 1: ชนิดของยาและสารเคมีในการเลี้ยงปลาสวยงาม

ในปัจจุบัน “ปลา” เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากใช้พื้นที่และระยะเวลาในการดูแลไม่มาก แต่หลายคนก็วิตกว่า...

Read more
ChemTrack & WasteTrack 2016

รายการในระบบ ChemTrack

0
คลังสารเคมี
0
จำนวนผู้ใช้งาน
0
รายการสารเคมี
0
ขวดสารเคมี

หน่วยงาน Chemtrack

ศสอ.
Sci
Eng
SheCU