Menu

สารพิษทางอากาศ

            สารพิษทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือ พืช

 

 


สร้างเครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน

           วิกฤตเคมีและยาฆ่าแมลงในอาหารทำคนไทยเสี่ยงตายเพิ่ม หลังสำรวจพบเกษตรกรไทยมีสารเคมีตกค้างในเลือดสูง

 


 

Go to top