Menu

'สารเคมี' ใกล้ตัวคนไทยมากขึ้น

กรมการแพทย์ ชี้อันตรายจากสารเคมีเป็นอันตรายใกล้ตัวคนไทยมากขึ้น เตรียมพัฒนาทีมแพทย์รับมืออุบัติภัยสารเคมี เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่ม เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57...

Read more...

 


ปทุมธานี MOU ผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ

ปทุมธานี/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายณรงค์ หุตานุกูล พลังงานจังหวัดปทุมธานี นายวัชระ ชมพูศรี 

Read more...

Go to top