Menu

 

จุฬา ฯ ร้อยตัน

 

 

    พริบตาเดียวผ่านไปแล้ว 9 ปี กับการเก็บของเสียอันตรายจากการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราจึงมีสถิติที่น่าสนใจมาให้ดูกันดังนี้

Read more...

 


อย.ขู่ขายผักผลไม้ปนเปื้อนมีโทษหนัก

 

    ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สุ่มตรวจผักและผลไม้มากกว่าร้อยละ 50 ที่ขายในห้างค้าปลีก และตลาดทั่วไป พบสารเคมีเกินมาตรฐานว่า ในส่วนของ อย.จะตรวจปลายทาง

Read more...

 

 

 

 

Go to top